• Perelepitus (90 min) 65€
 • Psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele    (60 min)  35 €
 • Leinanõustamine                                                      (60 min)  35 €
 • Pere- ja paarinõustamine  integreeritud lähenemine (sh samasooliste paarinõustamine) (90 min)  50€
  ⇒Nõustamisteenused sõltuvushäirega peredele   (90 min)
  ⇒Vägivallakatkestamise programm kogu perele  (90 min)
  ⇒Turvaline lahutus (lahutusnõustamine)              (90 min)
 • IMAGO suhtenõustamine                                           (90-120 min),
   sh sisaldab kuue osalist lühiajalist paaritöö programmi)  70€/kord  või  390€/kuus korda
 • Kasvatusnõustamine, sh “Let’s talk” meetod       (60 min) 35€

 Nüüd ka osalemiskaardid, NB! Katkestamisel allesjäänud ettemakset kaardil ei tagastata.
!!kuue (6) korra pere- ja paarinõustamise kaart 290€; kümne (10) korra pere- ja paarinõustamise kaart 485€
!! kuue (6) korra psühholoogilise nõustamise, leinatöö kaart 200€; kümne (10) korra kaart 325€.
Kaardi eest tasumine kogumahus enne nõustamiste ajalist algust. 

Hinnakiri kehtib alates 01.12. 2019.

NB! Vähekindlustatutele ehk vaesuspiiril või alla selle elavatele inimestele
ja endistele klientidele (liitunud kuni 30.06.2019.a.) on teenuste hind kokkuleppel.

Võimalus pöörduda nõustamisele Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi kaudu: “Psühholoogilise abi kulude hüvitamine

NB! Alates 17.00 nõustamissessiooni hind 10€ kallim.

Online broneerimine võimalik T ja N. Vormikaudu ka teisteks nädalapäevadeks.

Info ja eelregistreerimine e-maili teel: hingekeel/at/gmail.com või
telefonil 50 56 386