Individuaalne nõustamine (vägivalda kogenud pereliikmetele, sh lapsed)

Individuaalnõustamise raames rakendatakse psühhosotsiaalset lähenemist.

Pere- ja paariteraapia (vägivalda kogenud peredele)

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

⇒Sõltuvusega  peredega töö.
⇒ Perekeskne vägivallakatkestamise töö (kaasatud kogu pere, sh traumatöö lastega)
⇒ Lahutusnõustamine (töö lahutusleina ja vastavate tunnetega, suhtele punkti panemine, tulevikuperspektiivid jne)

Leinanõustamine

Hingehoidlik leinanõustamine professionaalse hingehoidjaga.