Signe U_CV20

Olen psühholoog-nõustaja, pere- ja paariterapeut (süsteemne pereteraapia, Imago suhtenõustamine, Tunnetekeskne paariteraapia), perelepitaja, koolitaja, hingehoidja

Perenõustajana oman kogemusi töös peredega, kus on probleeme alkoholi või narkootikumide kuritarvitamisega/sõltuvusega, vägivalla peredega, sh ohvritega ja vägivalla kasutajatega. Olen läbiviinud erinevaid vanemluse, paarisuhte ja vägivalla katkestamise rühmakoolitusi. Lisaks koolitanud vägivalla tõkestamise teemadel vanglaametnikke, sotsiaaltöötajaid.

Kasutan klienditöös integratiivset lähenemist. Pean oluliseks ligimesekeskset ja turvalist töökeskkonda uskudes, et hingehaavadest tervenemise tarkus peitub igas inimeses endas, see tuleb vaid esile tuua.

Läbitud olulisemad täiendõpped:

2020

 • Aprill- juuni: “Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine”, TÜ elukestva õppe keskus (1EAP)

2019

 • TAI “Alkoholitarvitamise häire käsitlus” (14 ak.h)
 • MTÜ Vaiter- “Hoolivad isad” grupijuhi koolitus.,  Caring Dad Facilitator Training (24h) Dermot Brady, Kingston University, Elaine Gaskell-Mew; St. Michael’s Fellowship UK
 • Tallinna Ülikool “Joonistamistehnikad töös lastega” (1,5 EAP)
 • Lühiülevaade komplekstrauma ja dissotsiatsiooni hindamisse ja teraapiasse. Erinevad probleemid teraapiatöös raskelt traumeeritud dissotsiatiivse kliendiga (16h) Suzette Boon, PHD (Holland) Traumateraapia- ja koolituskeskus
 • “Lets Talk About Children” meetodi koolitus. Peaasi.ee
 • 2017-2018 Lyõmanta Linja (meeste vägivalla katkestamise programm), Lyömanta Linja Espoossa ry
 • 2017 “Intsest ja selle tagajärjed”. Stottesenter mot incest Oslo ja Tartu Laste Tugikeskus;
 • 2016-2017 “Perelepituse väljaõpe, Eesti Perelepitajate Ühing;
 • 2013- 2016 IMAGO suhteteraapia, kliinilise koolitaja väljaõpe (GLYW presenter, adv), R. Sears (IRL)
 • 2014-2015 “Tunnetekeskne paariteraapia väljaõpe (EFT)”, Hanna Pinomaa, ICEEFT;
 • 2011-2016“Perekonnapsühhoteraapia väljaõpe”, Tartu koolkond
 • 2010 “Andragoogika” (90h), Tartu Rahvaülikool
 • 2009 “Võlanõustamine” (160h)
 • 2008-2009 “Hingehoidja-kriisitöö intensiivkursus”, TTA (16AP)
 • 2007 Naistevastase vägivalla koolitus. Tartu Naiste Tugikeskus

Lisaks olen läbinud viimastel aastatel erineva erialaseid täiendkoolitusi, sh kognitiivne-käitumusliku teraapia, kliinilise psühholoogia erikursused (TÜ), Motiveeriv Intervjueerimine, Mentaliseerimisel põhinev ravi (MBT), Skeemitraapia, erinevaid traumatöö  koolitusi jne.

Võtan vastu Tartus. Keeled: eesti- ja vene keel.

Lisaks psühholoogia õpingutele (Audentese Ülikool diplomiõpe),  olen lõpetanud TÜ-s Majandusteaduskonna (MA diplom, 1993) ja omandanud magistrikraadi religiooniantropoloogias (2009) Certified Imago Therapist_Uustal Lisa_Signe_Uustal_EPTÜ_tunnistus Lisa_Signe_Uustal_diplom