Töötame selles suunas, et aidata mõista meeste vägivalla põhjuseid, olemust ja tagajärgi. Läbi enda lugude analüüsimise toetatakse nende võimekust näha ja muuta vägivallamustreid, mõista ja märgata enda rolli konfliktsituatsioonides ja väljuda ohvriidentiteedist, võttes vastutuse oma käitumise eest.

Paralleelselt rühma- ja individuaaltööga kontakteerutakse mehe partneriga, et ka tema saaks protsessi kaasatud ja vajadusel abi saamisele suunatud. Töös on tähtsal kohal partneri vaatenurga sissetoomine ja seeläbi empaatia tunde tugevdamine oma lähedaste suhtes.

Lõppeesmärk on siin mehe suunamine jätkuvale tööle iseendaga pärast programmi läbimist.

Vägivalla katkestamise programm koosneb isikunõustamistest ja grupitööst, kus mehed läbi vastastiku toetus jõuavad positiivsete muutusteni.  Lisaks ettenähtud kuuele individuaaltöö korrale toimub grupitöö kestvusega 15 nädalat (grupikohtumised toimuvad kord nädalas kestvusega 2h). Seansikestvus individuaaltöös 1 h.
Töös kasutatakse vastavaid väljatöötatud hindamislehti. Iga osalejaga sõlmitakse osalemisleping. Leping sisaldab ka luba võtta ühendust vajalike kontaktasutustega ja mehe partner/abikaasaga, et pakkuda talle asjakohast teavet ja kaasata protsessi.  Selle eesmärk on toetada partneri/abikaasa enda toimetulekut ja parandada kogu pere turvalisust. Vägivald mõjutab kogu peret ning on oluline, et iga pereliige saaks soovi korral vajalikku tuge ja abi.

Individuaaltöös kaardistatakse vastavate hindamislehtedega vägivaldse käitumise riski ja ohtu, töötatakse läbi vägivalla muster/tsükkel ja sisu, koostatakse turvaplaan, viiakse läbi vägivaldse käitumise vahe- ja lõpphindamine.

Grupitöö teemade ülevaade: vägivalla vormid, vastutustundlik mees/lapsevanem, vägivalla tagajärjed, võim jne.