Vägivalla katkestamise programmis toimuvad mehega järk- järgulised muutused, mis on loogiliselt seostatud:

  1. Toimunu omaksvõtt. Mees jõuab koostöös nõustajaga enda toimepandud vägivallateo tunnistamiseni. Nõustaja kasutab motiveeriva intervjuu pädevusi.
  2. Toimunu analüüs. Koostöös nõustajaga täidab mees Vägivalla ja turvalisuse hindamise vormi, milles sisalduv informatsioon analüüsitakse üheskoos läbi.
  3. Vastutuse võtmine. Mees sõnastab enda jaoks aktuaalsed ja atraktiivsed eesmärgid. Programmis realiseerib mees võetud vastutust, osaledes aktiivselt ja sihipäraselt.
  4. Asjakohaste vägivallatute käitumismudelite väljatöötamine. Arvestades mehe isiklikke omadusi ning vajadusi ja tema suhete konteksti töötatakse koostöös välja sobivad vägivallatud käitumismudelid ja harjutatakse nende kasutamist. Selles on oma osa mehe isiklikel nõustamistel. Sotsiaalprogrammi toimuv sotsiaalne õpe pakub võimalusi erinevate mudelite võrdlemiseks, kombineerimiseks ning kasutuskogemuste arutamiseks.
  5. Mehele antakse oma suhete edendamiseks vajalikke kontekstispetsiifilisi teadmisi. Seda nii individuaaltöös kui ka grupitöös. Programmi osaks on  vahehindamine ja lõpphindamine. Mees ja tema partner/abikaasa saavad vajadusel konsulteerida nõustajaga ka peale programmis osalemise lõpetamist.