Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis heaks kiidetud mudel vägivalla katkestamise programm “Löömata teekond” (põhineb Miessakit ry Lyömätön Linja töös olevale mudelil) on mõeldud perekonnas või lähisuhtes vägivallateo toime pannud või oma suhteid kahjustavate käitumisimpulsside pärast mures olevatele meestele.  Programmi eesmärk on aidata katkestada vägivaldne käitumine ja tuua turvalisus suhetesse läbi ennetava toetava keskkonna loomise.

Protsess ja eesmärk

Töö põhimõtted

Rühmajuhid

Spetsialistile 

Tagasiside programmis osalenud meestelt...

Tänusõnad : Miessakit ry/Lyomaton-linja

Sotsiaalprogramm on rahastatud ( nr RE.3.01.19-0378) “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” elluviimiseks Riigile strateegilise partnerluse II taotlusvooru 2020 – 2022 raames koostöös Sotsiaalministeeriumiga.