Koolituse “Vanemluse ehituskivid” eesmärk on aidata lapsevanematel mõista oma rolli ja võtta enam vastutust (sh teismeliste) laste toetamisele. Koolitus aitab kaasa vanemlike oskuste arendamisele ning  toetab ja tugevdab nõrka vanema-lapse suhet, on abiks omavaheliste suhtemustrite muutmisel ning aitab kaasa lapse heaolu kasvule perekonnas.

Lapseeas kogetud kiindumushäire, turvatunde puudumine ning perevägivallast põhjustatud kogemused on sagedamad põhjused, miks lastel tekivad kollektiivis raskused toimetulekuga ning nad suunatakse nõustamisele. Sageli lapsevanemad või hooldajad ei suuda oma lastele pakkuda neid tingimusi, kuna ei ole ise kogenud armastavat ja toetavat suhet perekonnas. Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele ja tema vajadustele vastavatele arengutingimustele.

Ühe koolitusgrupi programm sisaldab viit kohtumist, sagedusega kord nädalas, iga kord kaks tundi. „Vanemluse ehituskivide” programm käsitleb vanemluse erinevaid tahkusid: pühendumine, emotsioonid, konfliktid, intiimsus ja seksuaalsus, sõnad, teod, usaldus, andestus, armastus. Teoreetilised teadmised seletatakse lahti läbi praktiliste elusituatsioonide ning aidatakse mõista tegu-tagajärg seoseid. Isiklikku arengut toetatakse läbi arutelu ja praktiliste ülesannete.

Grupid (Tartu, Tallinn)  alustavad nende täitumisel esimesel võimalusel.

Maksumus ühele osalejale on 85 €

Koolitusel osalemise võimalused:

  1. Osaleja tasub ise.
  2. Omaosalus 15 eurot + kohalik omavalitsuse toetus (selleks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, sh võib taotleda ka omaosaluse tasumist).
  3. Omaosalus 15 eurot + ohvriabi psühholoogilise abi teenus (seda juhul kui tegemist on ohvriabi juhtumiga).