OODATUD ON KÕIK NAISED kes on enesearendamisega tegelenud, tegelemas või kavatsevad seda teha.
OLULINE ON TAHE olla siiras ja avatud, aktsepteerida teisi.
Kursuse algideestik pärineb raamatust
“The Emotionally Healthy Woman: Eight things you have to Quit to change your life“, autor: Geri Scazzero.
Enesearengu kursusel käsitletavad teemad:
1. Loobu kartmast seda, mida teised sinust mõtlevad, (…vali vabadus).
2. Loobu valetamisest iseendale (ja teistele), (…vali siirus).
3. Loobu elamast valede asjade nimel.
4. Loobu viha, kurbuse ja hirmu eitamisest.
5. Loobu enda ja teiste süüdistamisest, (…vali vastutuse võtmine elu eest).
6. Loobu ülefunktsioneerimisest.
7. Loobu väärast mõtlemisest, (… vali elu tõelisus)
8. Loobu elamast kellegi teise elu.
Kohtume kaheksal korral kaks korda kuus.
Kursust viib läbi psühholoog, psühhoterapeut Signe Uustal