Periood: 01.04.20.a. – 31.07.20.a.

Projekti eesmärk on läbi organisatsiooni vajaduste kaardistamise, toimiva tegevusmudeli leidmise, koostöölepete arutelude ja sihtgrupiküsitluse, luua toetav vundament ühingu edasisele arengule, mille väljundiks on pere- ja vägivallatöö kompetentsikeskuse väljaarendamise realistlik tegevuskava.

Tegevuskava loomiseks kaardistati organisatsiooni arenguvajadused,  pandi alus organisatsioonile sobiva tegevusmudeli leidmisele, koostati vastav analüüs arenguprioriteetidest. 

Toetuse summa : 3997€

Toetaja: KÜSK