Kas sul on olnud unistust või ettevõtmist, mille täide viimine nõuab suurt eneseületust? Või põrud täielikult ning teed end kellegi ees lolliks? Mida teha, kui kukud totaalselt läbi? Kuidas leida endas jõud edasi minna ja uuesti proovida? Cosmo annab sulle nõu.

Sa läksid suurte unistustega välismaale, aga ei leidnud tööd, jäid ilma oma säästudest ning prints, kes su sinna kutsus, ei vastanud enam kõnedele.

Kommenteerib psühholoog-nõustaja Signe Uustal:

Kui inimest tabab ebaõnnestumiste jada, siis paneb see kõikuma ka kõige enesekindlama inimese jalgealuse ja tekitab tunde, et sa ei kontrolli enam oma elu. Pigem on küsimus selles, kuidas sa ise endale tekkinud olukorda selgitad. Sellest olenevad sinu emotsioonid ja edasine käitumine. Oli mis oli, nüüd on see minevik. Suurenda enda enesekindlust toetudes varasematele positiivsetele edukogemustele, tugevatele külgedele ning säilita usku raskete olukordadega toimetulekusse. Edukaks saadaksegi läbi ebaõnnestumiste. Eksimine on inimlik, oluline on olukordadest õppida, ja alusta oma probleemide lahendamisega.

 • Mõtesta olukord ümber, leia positiivsem vaatenurk!
 • Leia üles olukorra positiivsed küljed
 • Õpi juhtunust ja võta toimunut kui elukogemust
 • Ära jää üksi!
 • Lahenda oma probleemid!

Otsustasid suitsetamisest loobuda, aga leidsid end lõunapausil taas “närve rahustamas”. Seda juba nädala pärast.

Nõustaja kommentaar:

Iga muutus vajab elluviimiseks ressursse ja sisemist veendumust, et toimuv on endiselt sinu jaoks prioriteet ja toetub sinu enese hetke vajadustele. Ebaõnnestumise üheks põhjuseks on sageli eesmärkide ebaselge asetus ja pealiskaudne planeerimine. Ehk tuleks alustada otsast peale! Pane paika eesmärgid, vahe-eesmärgid. Näiteks vähendan sigarettide kogust päevas ühele. Suitsetamisel on tegemist sõltuvust tekitava ainega, siis „siin- ja kohe“ lõpetamine ei pruugigi alati toimida.

 • Küsi endalt aegajalt mille pärast ja miks sa seda muutust teed?
 • Veendu muutuse õigeaegsuses ja, et see on seotud sinu sisemise tegeliku vajadust
 • Sea endale selged ja läbimõeldud eesmärgid, ahvatlevamad vahe-eesmärgid ning väiksemad sammud sihi suunas liikumiseks!
 • Tasusta enda jõupingutusi – luba endale midagi meeldivat ja naudingut pakkuvat vahe-eesmärkide saavutamisel!

Tahtsid uues töökohas kiirelt sisse sulanduda ning pakkusid, et teed kõigile kohvi. Juba kapiust avades lõhkusid aga ära ülemuse lemmikkruusi.

Kohtusid esmakordselt ämmaga, kes kuti sõprade juttude järgi pidi olema muinasjuttude kurja kuninganna inimkehastus. Õhtusöögil kukutasid talle koogi sülle ning lõhkusid ära tassi tema lemmikserviisist.

Plaanisid elukaaslast uhke õhtusöögiga üllatada, kuid kõrvetasid toidu täielikult põhja ning rikkusid ettevalmistusi tehes tema kalli lemmiksärgi.

Nõustaja kommentaar:
Kasulik reaktsioon on enda maha rahustamine. Püüa jääda rahulikuks, et vältida reaktsioone, mis võiksid olukorra sulle veelgi keerulisemaks muuta. Võta olukorda huumoriga! Mõnikord asjad lihtsalt juhtuvad! Kuidas vastaspool olukorrale reageerib, see on tema probleem, seda sa nagunii muretsemisega mõjutada ei suuda – tuleb, mis tuleb. Ja jälgi, mis juhtuma hakkab. Tööta välja teadlikumad suhtestrateegiad oma uue ülemuse ja töökaaslastega. Muuta saab enda suhtumist olukorda. Kui suhtumist pole võimalik muuta, siis katsu olukorraga leppida ja see välja kannatada või lahku! Esmakohtumine muinasjutuliselt kurja ämmaga on alati loterii olenemata sinuga juhtunust. Sinu apsudel võivad olla tagajärjed, kuid need pole alati määravad. Määravam on pigem see, kuidas seatakse suhetes ämma-äiaga piirid ja kas tekib väärtuskonflikte. Kuldne reegel on: ela ise ja lase teistel elada. Kui partner hoolib sinust ja hindab sind kõrgemalt kui „rikutud lemmiksärki“, ei ole andestamine probleemiks. Pikemas perspektiivis on kasulikum leppida juhtunuga – toimunut nagu nii muuta ei saa! Leia juhtunus positiivseid külgi, võta nad endaga kaasa  ja mine elus naeratades edasi.

 • Kasuta lõdvestus- või hingamisharjutusi enda maha rahustamiseks!
 • Kasuks tuleb oma vea tunnistamine ja vabandamine.
 • Lahenda olukord ja mõtesta see läbi huumoriprisma!
 • Muuda oma suhtumist või lepi olukorraga!
 • Suhtle nendega, kes sind toetavad!
 • Kujunda välja teadlikud suhtestrateegiad!

Pidid kolleegide ees oma ideid esitlema, kuid sõnad läksid juba esimeses lauses sassi, hakkasid kokutama ning lisaks ei läinud ka Powerpoint korralikult tööle. See pole veel kõik – takerdusid mikrofoni juhtmesse ja kukkusid kõigi ees ninali.

Nõustaja kommentaar:
Kõne pidamine või avalik esinemine tekitab enamikule inimestele stressi. Stress mõjutab omakorda sinu ärevust ja käitumist. Esimene kaitse stressi vastu on stressiallika kõrvaldamine. Ärevust võivad toita erinevad tegurid nagu publik suurus, ettekandeks ettevalmisutmise tase või sisu jne. Kui sa leiad selle põhjuse, saad olukorra parandamiseks midagi ette võtta. Võimalik on tekita endale ise pingevabam olukord, näiteks võta järgmisele esinemisele kaasa oma turvaasi või tee läbi rituaalid. Olulisel kohal on enda positiivsetele edukogemustele toetumine – mõtle enda õnnestumistele, need ei ole tühised. Kui tegemist püsiva hirmuga esinemise või suhtlemise ees, ja see kordub kindlates situatsioonides, siis on soovitav pöörduda  psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule.

 • Esinemisärevuse maandamiseks kasuta erinevaid harjutusi!
 • Püüa välja selgitada oma rahutuse põhjus ja võta sellega midagi ette!
 • Leia enesekindlust läbi huumori ja positiivsete edukogemuste!
 • Õpi oma stressiga toime tulema kasutades positiivset sisekõnet!
 • Vajadusel otsi abi!

Õppisid tähtsaks eksamiks mitu kuud, unustades, kes sa tegelikult oled ning selle, et on olemas ka sotsiaalelu. Kukkusid eksami kahe punktiga läbi.

Nõustaja kommentaar:

Läbikukkumine ei ole katastroof, pigem kogemus. Eksami saab alati uuesti teha. Põrumine ei näita sinu rumalust, pigem negatiivsete asjaolude kokkulangemist – polnud sinu päev. Ahastus ei ole veel kellelegi positiivseid lahendusi toonud. Eksamistressiga tuleb õppida toime tulema. Edaspidiseks võta kaasa teadmine, et eksamistressi vastu aitab õppimine koos sõpradega, värskes õhus jalutamine, väljapuhkamiseks piisav uneaeg ja lõõgastavad tegevused.

 • Leia läbikukkumisele uus vaatenurk!
 • Taasta oma sotsiaalelu!
 • Mine uutele väljakutsetele vastu otsustavusega