Rühmatöö eesmärgid (SKP):

  • valib vägivallatud käitumisviisid lähisuhtes analüüsides kriitilist olukorda;
  • kirjeldab isiklikku vastutust oma tegude eest olles teadlik enesele võetud rollidest;
  • hindab oma ja lähedaste vajadusi kehtestades piire osapooli austades;
  • väljendab oma soove mina-sõnumitega andes selgesõnaliselt teada, mida ta tahab.