Makseinfo

Meie keskuses saab teenuste eest maksta järgmistel viisidel:

  • Sularahas ja arvega. Ettemaksu puhul on võimalik tasuda pangaülekandega 3 tööpäeva jooksul arve kuupäevast arvates. Kui tasutav summa on väiksem kui 20 eurot, antakse teenuse ostmist tõendav dokument (kviitung) tarbija nõudmisel (alus: Tarbijakaitseseadus § 4 lõige 7). Meil õigus vajadusel nõuda klientidelt tasulise teenuse osutamise eest 100% ettemaksu. Ettemaksu mõte on broneeringu kinnitamine ja mittetähtaegsel etteteatamisel ei kuulu tagastamisele.
  • Annetusena pangakontole: Meie rekvisiidid on MTÜ Hingekeel, EE091010220193904223. Ülekandega maksmisel palume järgmisel korral võtta kaasa maksekorralduse koopia või saata enne kohtumist meiliaadressile: info@hingekeel.ee.

    Meile tehtavatelt annetustelt saab järgmisel kalendriaastal tagasi tulumaksu. Maksusoodustuse kasutamiseks palume makse selgitusse märkida enda isikukood.