Tagasiside: naistekursus

Tagasiside naiste enesearengu kursuselt.

  1. Koolitus vastas ootustele. Oli piisavalt sisutihe ja kokkuvõtlik.Läbitud teemad puudutasid mind rohkemal või vähemal määral. „Vildakas mõtlemine“, „Üle funktsioneerimine“, Loobu eitamast viha, hirmu ja kurbust“, „Loobu valetamisest“ on teemad, mis mind eriti puudutasid ja nende teemadega seotud teadmisi hakkan juba kasutama.
  2. Väga huvitavad teemad olid ja puudutasid-kõnetasid. Pani mõtlema sügavamalt ja aitas asju veel rohkem arusaadavamaks saada. Kindlasti kasutan uusi teadmisi edaspidi(olen juba seda teinud), Väga hea koolitus.
  3. Koolitus oli väga hariv, harutati lahti põhilised ja olulised valupunktid naise elus. Detailne, töölehed, videod olid harivad. Grupitööd tõid välja naiste eripärad ja sarnasused. Loen kindlasti materjali üle ja et konkreetseid probleeme lahendada. Panen kursuse materjali nähtavasse kohta!
  4. Vastas ootustele. Praktilisi harjutusi oleks võinud rohkem olla. Üritan kasutada praktikas Eelkõige teemat “Kuidas mitte teiste eest otsuseid teha“
  5. Ma arvasin, et see on natuke teistsugune grupp. Selles mõttes ei vastanud ootustele- just sisu ja vormi, mitte inimeste mõttes. Aga see variant oli ka ok. Püüan hakata igapäeva elus kursuselt saadud nippe kasutama.
  6. Kursusel osalemine andis mulle palju ja õpetas palju. Andis emotsionaalset tuge, uusi tuttavaid, kellega n-ö väikestes gruppides töötades tekkis soe sõbralik ühtekuuluvustunne. Tekkis tahtmine ennast avada ja teisi kuulata. Nii mõnegi teema puhul tuli tõdeda, et naistena või ka lihtsalt inimestena oleme sarnasemad, kui me esmapilgul arvatagi oskame.Naistekursusel osalemine õpetas palju. Meeldisid lugemismaterjal, mida iga kord enne uut kogunemist lugeda saime ja töölehed, kus oli alati ruumi ka eneserefleksiooniks. Rühmajuht Signe oli materjalidega suurt vaeva näinud. Aitäh talle!Enda puhul kogesin, et kui algul mõni teema mind ei tundunud puudutavat, siis rühmas osaledes ja teisi kuulates leidsin sageli kokkupuutepunkte ja oli, mida kõrva taha panna. Tööd tegime nende „loobumistega“ kõvasti ja mõnikord oli ka valusamaid teemasid ning mõttekohti, aga koos leidsime, et nii oligi hästi. Grupp kujunes tõepoolest toredaks ja ühtehoidvaks.Soovitan seda kursust südamest kõigile naistele, kes soovivad end paremini tundma õppida, midagi uut kogeda ja lihtsast inimlikust koosolemisest rõõmu tunda.