Psüühikahäiretest taastumise koolitus DUO

Rühmatöös rakendatakse DUO projekti metoodikat, mis töötati välja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu projekti   -„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide  abil – DUO projekt (2009-2011)“ raames, kasutades   Markku  Lehto (2005) ideid taastumisel. Osalejatele töövihikud.

 1. Tugigrupi kursuse avamine, tutvumine, programmi otstarve ja tööpõhimõtted ning reeglid.
 2. Eesmärgid programmi ajaks
 3. Kogemuspõhimõte taastumisel
 4. Patsiendist taastujaks
 5. Tegevuslikke  harjutusi/võimlemist
 6. Milline võib taastumine olla? Hetkeolukorra hindamine
 7. Millest kõigest olen taastumas? Suund tulevikku
 8. Tegutsemine oma elu nimel
 9. Minu valikud ja võimalused tööturul (sh karjäärinõustamine)
 10. Välitegevus
 11. Võrdsus taastumisel ( rõhuasetus käesoleval päeval ja tulevikuplaanidel )
 12. Kust ma tean, et olen taastunud?
 13. Taastumise kindlustamine ja naasmine oma eesmärkide juurde
 14. Tuge ja teadmisi ning suund tulevikku. Eneseabigruppide loomise alused

Tugirühma näol pakume vaimse tervise teenusena,  läbi taastumisprotsessi toetamise, vahelüli psüühikahäiretega inimeste integreerumiseks tagasi ühiskonda (sh ka tööturule tagasipöördumise toetamist). Grupi toel tahame aidata inimestel tõsiselt võtta nende enese rolli taastumisel ja remissiooni jõudmisel, see et nad mõistaksid, et nad ise oma eluga on võtmeinstrumendid taastumisel. Pakume uue taastujate grupi läbiviimisega psüühilise erivajadustega inimestele võimaluse kodunt väljatulekuks ning kvaliteetset abi taastumiseks kogemusnõustaja ja kutselise käe all.