Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne ja privaatne protsess, kus usalduslikus ning hinnanguvabas õhkkonnas julgustatakse klienti end vabalt väljendama, võimaldades tal läbi vestluse näha oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest. Kasutatavad tehnikad: kognitiiv-käitumuslik, narratiivne, töö teraapiakaartidega, perekonstellatsioonid, kriisinõustamine ja traumatöö.