Pereprogramm: Koos On OluliSem II osa (7 sessiooni)

Strateegiad lastekasvatuse toetuseks (4 töötuba)

  • Koos lapsevanematena: aidata paaridel jääda samale kaardile (interaktiivne töötuba, kus suunatakse vanemaid koostööle vanemluses läbi ühiste eesmärkide seadmise; otsitakse vastuseid küsimusele, kuidas jääda eriarusaamade korral ühendusse; pannakse alus ühise visiooni loomiseks elamiseks unistuste elus).
  • Hoida pere kasvamises ja ühenduses (aitab vanematel paremini mõista, mis on olulisem lapse aitamisel tema toimetulekuoskuste arendamiseks, jäädes ise turvaliseks; aitab avastada viise, kuidas efektiivsemalt jagada lastega oma aega, tähelepanu ja väärtusi).
  • Teadlikumad lapsevanemad: kuidas saada lapsevanemaks, milliseks soovin (töötoa käigus lapsevanemad selgitavad oma visiooni – milline lapsevanem tahaksin olla, kuidas luua tugev vundament armastuseks ja ühenduseks ning jääda rahulikuks, enesekindlaks ja rõõmsameelseks lapsevanemaks, selliseks milline tahetakse olla; piiride seadmine suhetes).
  • Teadlikkus paarisuhtes: negatiivsuse ja pingete vähendamise suhtestrateegia ( kuidas on seotud vastamata vajadused ja isiklik kasvamine, kriitika ja negatiivsuse vähendamise vajadus, lahenduste leidmine ja uute oskuste praktiseerimine).

Efektiivsete kommunikatsioonioskuste omandamine (3 töötuba)

  • Ühenduse loomine (töötoas uuritakse viise, kuidas alustada ja lõpetada suhtlust teistega ja kuidas olla efektiivne suhtluspartner; uudishimu, arusaamise ja teiste aktsepteerimiskäitumiste uurimine ja praktiseerimine)
  • Rahulik ja efektiivne lapsevanem (töötoas õpitakse, kuidas  efektiivselt ja armastavalt käsitleda igapäeva vanemluse väljakutseid nagu:  kuidas reageerida nutule, jonnihoogudele ja korrarikkumistele ning sealjuures, kuidas distsiplineerida tõhusalt ilma karjumata või karistamiseta)
  • Kasvamist ja ühendust toetavad suhtlemisstiilid paarisuhtes (töötoas praktiseeritakse ja tutvutakse kriitikavaba suhtlemise viisidega, uuritakse lapsepõlve pagasi mõju tähtsusest oleviku suhteprobleemides ja tehakse praktilisi harjutusi frustratsioonidialoogi oskuse edendamiseks)