Pereprogramm: Koos Olemise Oluline Siht (süsteemne vaade)

Pereprogramm eesmärgiga parendada iseenda ja pereliikmete toimetulekut. Grupinõustamisel kasutatakse Sandy Stewart Christian`i, MCW (USA)  eestvedamisel ja erinevate autorite poolt kokkupandud struktureeritud harjutusi pereteemadega tegelemiseks. Ühelt poolt antakse teadmisi ja tehakse esitlusi kognitiivse informatsiooni kaudu, teisalt on tegemist grupiteraapiaga, milles kutsutakse inimesi grupi keskmes avastama oma sügavamaid tundeid ja pere kogemusi. Iga harjutus on struktureeritud nii, et sisaldab elemente nii kognitiivsest kui ka kogemuslikust õppimisest ning on kombineeritud aruteludega, isiklike reflektsioonide või hindamistega, koosneb eneseavastamisest või teistega jagamisest, probleemide lahendamisest, oskuste omandamisest ja planeerimisest.

Kolm osa:

I plokk : Oma peresüsteemi avastamine – sisaldab loovaid ja kogemuslikke protsesse oma peresüsteemi mõistmiseks, harib päritolupere osas ja toob välja vastavaid käitumismustreid, avastatakse perelugude jõudu ja seab sisse tervislikud piirid endale ja suhetes.
Teemad: „Mis on perekond?“; “ Perekaardi joonistamine“;  „Päritolupere ja lapsepõlve teemade uurimine“; „Piiride seadmine endale ja suhetele“;  „Perelood, perelugude ja mustrite seoste avastamine.“

II plokk: Tervislikud peresuhted ja pere areng – annab osalejatele kiiresti ja lihtsaid vahendeid, avastamaks mineviku ja oleviku peresuhteid kasvule suunatuse ja arengumudelite kaudu.
Teemad: „Pere toimimise ja suhetega rahulolu mõõtmine“; „Perekonna tervislikkuse mõõtmine“, Pere elu tsüklid“, „Terviklik võtmine ja andmine“.

III plokk: Pereprobleemidega vastamisi seismine – keskendutakse toimetulekuviiside avastamisele, et murda välja haigettegevatest ebatervislikest suhtemustritest. Teemad: „Mustrite avamine (nende mõju haigestumisele), „Perestress ja sellega toimetulek“.