Leina-ja kriisitöö

Rakendatakse nii kriisi- ja traumatöö tehnikaid ning hingehoidlikku lähenemist.