Kursus: Taastumine kui pereloo osa

Kursuse “Taastumine kui pereloo osa“ toel soovime läbi viia kogemuslikku/psühhoharisduslikku tugirühma peredele, kus vanemal on mingi psüühiline haigus. Perede rühmatöö toetub Soomes väljatöötatud mudelile (2006-2008)„Perttu-pereprojekt“, mis on  kohandatud läbiviijate poolt ümber Eesti oludele ja täiendatud peretöö teraapiliste rühmatöö meetoditega. Oma sisult on  tegemist taastumisprogrammide  edasiarendusega (unikaalne lähenemine), milles on kasutatud Markku  Lehto (2005) ja Soome Vaimsetervise Keskliidu väljatöötatud taastumisprogrammide ideid. Rakendatakse DUO meetodit.

Töös kasutatakse kogemuslikku narratiivset töömeetodit (kogemuslugude rääkimine kogemusnõustajate poolt). Kogemuspõhised tugigrupid annavad võimaluse ennast ja oma olukorda paremini tundma õppida ja mõista, võimaldades grupi liikmel saavutada suurem kontroll oma elu üle. Süsteemse pereteraapilise rühmatöö võtmes käsitletakse peresuhete, vanemlikkuse teemat taastumise ja toimetuleku kontekstis.

Teemad/sessioonid:

  1. Kursuse avamine, tutvumine, programmi otstarve ja tööpõhimõtted ning reeglid.
  2. Kogemuslood kui tugi taastumisel
  3. Taastumine kui pereloo osa – ravi, taastusravi, taastumine
  4. Tegutsemine oma elu nimel
  5. Kuidas ma teame, et meie pere on taastunud?
  6. Lapsed ja vanema psüühiline haigestumine (vanema tervisehäired ja lapsed; last kaitsvad tegurid, vanem hoolitsegu enda eest, vägivald, lapse inimsuhted väljaspool peret).
  7. Vanemlikkus
  8. Omavahelised peresuhted (vastastikkused suhted peres ja millele need rajatakse, põlvkonnaülesed suhted)
  9. Iseenda eest hoolitsemine (toitumine, liikumine)
  10. Järelkohtumine

Pilootprojekt läbiviidud: september 2013 – jaanuar 2014