Probleemsed mustrid peres: Teadlikumaks ja oskuslikumaks lapsevanemaks kasvamine

Eesmärgiga parandada iseenda ja pereliikmete toimetulekut ning pereliikmete omavahelist koostööd. 

Kasutatakse spetsiaalselt peredele suunatud struktureeritud harjutusi düsfunktsionaalsete pereteemadega tegelemiseks (“Working with groups from dysfunctional families” Cheryl Hetherington) . Ühelt poolt antakse teadmisi ja tehakse esitlusi kognitiivse informatsiooni kaudu, teisalt on tegemist grupiteraapiaga, milles kutsutakse inimesi grupi keskmes avastama oma sügavamaid tundeid ja pere kogemusi. Kõik harjutused on struktureeritud nii, et sisaldavad elemente nii kognitiivsest kui ka kogemuslikust õppimisest ning kombineeritud arutelude, isiklike refleksioonide või hindamistega, koosnevad eneseavastamisest või teistega jagamisest, probleemide lahendamisest, oskuste omandamisest ja planeerimisest.

I osa: Iseendas ja peres toimuva kaardistamine 

  1. sessioon: Viha: kes ja kuidas
  2. sessioon: Lapsepõlve täitmata vajadused
  3. sessioon: Rollid
  4. sessioon: Enesehinnang
  5. sessioon: Meie valikud suhtes ja piirid

II osa. Tervendavad mustrid peres 

6. sessioon: “Prügi komposter” (tunnetega töö, sh viha juhtimine)
7. sessioon: Enesekindluse taastamine
8. sessioon: Mängulisuse taasleidmine
9. sessioon: Uute piiride seadmine
10. sessioon: Lastega suhete taastamine ja edendamine