Enesearengu kursus “Kaheksa emotsionaalset eluoskust”

Emotsionaalse terviklikkuse arendamise kaheksa oskust treeningule on oodatud kõik, kes on huvitatud enesearendamisest läbi emotsionaalsete oskuste.

Kursuse käigus omandatakse 8 emotsionaalse oskuse „ tööriista“, mis võimaldavad eneseteadlikkuse kasvu ja elutervete suhete loomist, väärtustades nii ennast kui ka teisi olulisi inimesi sinu ümber.

Kursuse käigus omandatakse  8 emotsionaalse oskuse „ tööriista“, mis võimaldavad eneseteadlikkuse kasvu ja elutervete suhete loomist, väärtustades nii ennast kui ka teisi olulisi inimesi sinu ümber.

  1. sessioon Sissejuhatus. Kogukonna suhtetemperatuuri lugem

„Suhtetemperatuuri lugem“ (CTRV. Satir) on tööriist, mis toetab elutervete ja avatud suhete teadliku edendamise oskust grupis (paar, pere, kollektiiv jne). Oskuse eesmärk on läbi iseenda teadlikkuse kasvu ja väärtustamise,  ehitada üles tervislikumaid suhteid oluliste teistega.

  1. sessioon Teiste mõtete lugemise peatamine ja ootuste selgitamine

Nende kahe lihtsa oskuse toel leiad võtme, kuidas ärahoida sind ümbritsevates suhtes (sõbrad, pere, töökollektiiv jne) laia-skaalalisi arusaamatusi. Eesmärk on õppida eelduste tegemise asemel lihtsal ja austaval viisil pigem selgitama teise inimese mõtteid, ootusi.

  1. sessioon Perekaart, minu kaotatud osad.

Tööriist hõlmab nii positiivseid kui ka negatiivseid siiraid peegeldusi  päritolupere mõjudest sinu enesearengule ja oleviku toimetulekule. Eesmärk on saada teadlikuks  oma päritolupere ebatervislikest mustritest, mis võivad varjutada sinu emotsionaalset ja vaimset kasvu. Kui sa oled neist teadlik, siis on sul võimalus neid mustreid muuta.

  1. sessioon Tunnete jäämäe avastamine

„Jäämäe uurimise“ tööriist aitab teha nähtavamaks „vee-all“ olevat jäämäe-osa, mida ise ei märka ja teised küll ei näe, kuid tajuvad. Need alateadlikud tunded esitlevad sageli meie eludes seda osa, mille mõjude otsa aeg-ajalt koperdame ja käivitume emotsionaalselt konfliktsituatsioonides. Eesmärk on saada teadlikuks oma emotsioonidest, ja protsessidest, mis neid juhivad.

  1. sessioon Sügav kuulamine

Oma päritoluperedes kasvades ei ole kõigil olnud võimalust saada heaks kuulajaks, kuid samas,  on see oluline oskus õppimiseks. Tööriist toetab  paremaks kuulajaks saamist nii, et see võimaldaks meil,  lisaks suhtluspartnerina kohalolekule, väljendada ka oma sügavamat hoolimist ja armastust suhtes. Tööriista eesmärk on õppida teisi kuulama empaatiliselt ja kogu hingest, märgates lisaks sõnadele ka teise poole mittesõnalist poolt

  1. sessioon Ronimine terviklikkuse redelil

Me kahjustame oma terviklikkust, kui me ei ela oma uskumuste mõtete tunnete järgi, või ignoreerime iseenda väärtuseid, mida peaks tegelikult hoidma. „Redeli all seismine“ (sh üksinda jäämine) ja hoovõtmine ülesronimiseks, jäädes „redeli alumisele pulgale“ (sh  teiste selja taha jäämine), tegelikult ei erine eriti üksteisest.  Tööriista eesmärk selgitada enda väärtushinnanguid lähtuvalt oma mõtetest ja tunnetest, ning läbi selle ennast lugupidavalt kehtestada.

  1. sessioon Puhas heitlus

Paljud inimesed püüavad pigem vältida rasketel teemadel kõnelemist ja konflikte. Eelistatakse pigem „paati mitte kõigutada“. Kuid selline lähenemine tegelikult ei aita edasi ja tekitab pigem sisemist rahulolematust.  Tööriista eesmärk õppida lahendama konflikte küpselt, elimineerides negatiivsust,  ja võtta oma osa vastutusest raskete teemade osas.

  1. sessioon Emotsionaalsete oskuste rakendamine oma elu reeglites.

Meie elu mõtte, pidev liikumine „paremaks inimeseks“ saamise suunal, peaks toetuma teadlikule ja eesmärgikindlale plaanile. Tööriista eesmärk on luua isiklik arenguplaan, et rakendada oma ellu eelpool omandatud emotsionaalseid tervislikke oskusi, andes endale nii võimaluse kasvada, küpseda.

Originaal: “Emotionally Healthy SKILLS 2.0”, Pete ja Geri Scazzero