DUO koolitus sõltuvus- ja psüühikaprobleemidest taastujatele

Koolituse lähtekohaks on teadlikkus, et sõltuvus- ja psüühikaprobleemid on tihti seotud, ja et taastumine ei ole võimalik, kui taastujal pole võimalust tegelda mõlema probleemiga samaaegselt. Töös kasutatakse rühmatööd  DUO meetodil (rühma  juhivad koos  kogemusnõustaja ja kutseline aitaja) ja toetub Soomes väljatöötatud  rühmatöö mudeli „Võimalikkus muutusteks“ eeskujule ( 2007-2011, PÄMI projekt)  ning, mis  kohandatakse läbiviijate poolt ümber Eesti oludele.

Psüühikaprobleemid ja mõnuainete kuritarvitamine on seotud. Hinnanguliselt 75% psühhiaatrite patsientidest kannatab ka mõnuainete kasutusega kaasnevate probleemide all. Tavalisemateks mõnuainete tarvitamist suurendavateks psüühikaprobleemideks on meeleolu-, ärevus-, isiksuse- ja psühhootilised häired. Loe lisaks

Gruppi juhivad kogemusnõustajad ja kutseline aitaja-nõustaja. Kogemusnõustajal on isiklik kogemus psüühilisest haigusest ( sh sõltuvusest taastumisest)  ja sellest taastumisest. Kursus sobib kõigile, kes tunnevad vajadust saada abi, taastumaks sõltuvus- ja psüühikaprobleemidest. Pole tarvis ametlikku diagnoosi. Ometi ei soovitata seda kursust siis, kui inimesel on akuutne ja raske sõltuvusprobleem, kui psüühiline haigus on raskete sümptomite faasis või kui ollakse tõsises elukriisis. Grupitöös toetutakse taastumisprotsessis õppimisele ja kogemuslikkusele.

Teemad:

 1. Tugigrupi kursuse avamine, tutvumine, programmi otstarve ja tööpõhimõtted ning reeglid. Eesmärgid programmi ajaks
 2. Kogemusnõustamine kui tugi taastumisel
 3. Oma elu asjatundjaks – ravi, taastusravi, taastumine
 4. Tunnete, mõtete ja tegevuse tähendus taastudes
 5. Tunnete, mõtete ja tegevuse tähendus taastudes – moondunud mõtted, nende mõju elule ja tegutsemisviisidele erinevates olukordade.
 6. Sõltuvused, mõnuainete kuritarvitamine
 7. Sõltuvus- ja psüühikaprobleemid on tihti omavahel seotud, psüühiline trauma, -probleemid.
 8. Välitegevus
 9. Tegutsemine oma elu nimel- inimesena maailmas
 10. Kus ma praegu olen? Millest kõigest olen taastumas?
 11. Minu vajadused? Kuidas tegutseda oma elu nimel?
 12. Kuidas tean, et olen taastunud? Taastumise kindlustamine ja naasmine oma eesmärkide juurde
 13. Kursuse lõpetamine, tagasiside.
 14. Järelkohtumine

Psüühikaprobleemid ja mõnuainete kuritarvitamine on seotud. Hinnanguliselt 75% psühhiaatrite patsientidest kannatab ka mõnuainete kasutusega kaasnevate probleemide all. Tavalisemateks mõnuainete tarvitamist suurendavateks psüühikaprobleemideks on meeleolu-, ärevus-, isiksuse- ja psühhootilised häired.

Psüühikaprobleemid suurendavad mõnuainete kasutamist, kuna viimane võib esialgu leevendada psüühilisi sümptomeid. Selle tulemusena võib aga areneda mõnuainesõltuvus. Teisest küljest võivad psüühikaprobleemid suureneda mõnuainete liigkasutuse tagajärjel.

Mõnuained mõjustavad kesknärvisüsteemi kas ergutavalt või pärssivalt. Alkoholi ja amfetamiin kasutus võib hetkeks leevendada depressiooni sümptomeid. Teisest küljest võib alkoholi, amfetamiini ja marihuaana kasutus põhjustada depressiooni, ärevus- ja paanikahäirete sümptomeid. Mõnuained võivad esialgu leevendada psüühilisi sümptomeid, aga tihti süveneb mõnuaineist sõltumatugi psüühiline haigus mõnuainete liigkasutuse peale.

Taastumispõhimõttes on oluline, et mõnuainete kasutust tuleb talitseda, et psüühilise haiguse ravi õnnestuks parimal võimalikult moel.

Vesteldes  psüühilise erivajadustega- ja sõltuvushäiretega inimestega oleme leidnud vajaduse  tugigruppi teha. Topeltdiagnoosiga kliendid  ja nende pered on kõige enam haavatavam sihtgrupp  majanduslikust ebakindlusest tulenevas kriisiolukorras. Probleemidega komplekselt mittetegelemise tulemusena halveneb nende psühholoogiline ja sotsiaalne toimetulek ning kasvab risk muutuda endaga mittetoimetulevaks inimeseks või  riskipereks.

Taastumine aitab psüühilise erivajadusega- ja sõltuvushäirega  inimese tagasi integreerimist ühiskonda, mille tagajärjeks on positiivselt meelestatud ja haigussümptomeid,  joobesööste kontrolli all hoidev kodanik, kes tunnetab oma väärikust inimesena eesti ühiskonnas.

Taastusravi kontseptsioonis on kesksel kohal arusaam, et taastumisel on professionaalse oskuse ja asjatundlikkuse kõrval oluline tähendus kogemusnõustaja toetusel ja seisukohal, et taastuja ise on oma elu asjatundja. Igal sõltuvus- ja psüühikaprobleemidest taastujal on diagnoosist või muudest tegureist sõltumata oma ainulaadne teadmine ja kogemus oma elust: mis see on olnud ja milline see on tundunud. Kõigil on võimalik leida oma elu puudutavaid teadmisi, eesmärke ja vahendeid. Selleks on vaja tihti mitmesugust tuge, aga tähtis on, et see oma asjatundlikkus jõuaks taastuja teadvusse, suunama tema tegevust ja mõtteid.

Kolme asjatundlikkustasandi (taastuja, spetsialist ja kogemusnõustaja) ühendamine teeb taastusravi tulemusrikkaks. Taastuja ainulaadne teadmine oma elust, teiste taastujate kogemuslik teadmine ning spetsialistide teadmine taastusravist ja seda mõjustavaist tegureist moodustavad koos taastumist toetava terviku.