2011-2012

Oktoober 2012-aprill 2013 projekt: Taastudes tavaellu vabatahtliku tugiisiku toel

Projekti sisuks on uute ja olemas olevate vabatahtlike kaasamine ühingu tegevusse. Eesmärk on leida ja koolitada kuni 20 vabatahtlikku tugiisikuks psüühiliste erivajadustega inimestele ning kuni 5  teenuse /organisatsiooni arendajat. Projekti läbiviimisega on ühingus loodud toimiv vabatahtlike võrgustik, kus vabatahtlike toel pakutakse täiskasvanud psüühikahäiretega inimestele vajalikku ja kättesaadavat tugiisiku teenust. Projekti tulemusena on kuni 15  esmahaigestunud või tahtevastaselt ravilt tulnud inimest varustatud tugiisikuga. Ülejäänud vabatahtlikud aitavad muuta tugiisikusüsteemi jätkusuutlikuks  ja tugevaks.

Projekti eesmärk: Projekti läbiviimisega on ühingus loodud toimiv vabatahtlike võrgustik, kus vabatahtlike toel pakutakse täiskasvanud psüühikahäiretega inimestele vajalikku ja kättesaadavat tugiisiku teenust.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Juuli- detsember 2012 projekt ” Tagasi tavaellu taastudes psüühika- ja sõltuvushäirest”.
Viidi läbi tugirühma sõltuvus- ja psüühikaprobleemidest taastujatele, rakendades rühmatöös DUO projekti metoodikat. Antud projekti raames on olemas olevat metoodikat täiendatud sõltuvushäiretest (sh mõnuained, alkohol, ravimid)  taastujatele mõeldud rühmatöödega. Töös kasutati rühmatööd  DUO meetodil (rühma  juhivad koos  kogemusnõustaja ja kutseline aitaja).

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

August- detsember 2012 projekt “Muutmise jõud: arendav eneseabiprogramm naistele”
“Muutmise jõud: arendav eneseabiprogramm”  keskenduti peamiselt  mittetoimivate ja jäikade mehe-naise rollipõhiste, ahistavate käitumismudelite muutmisele paarissuhtes. Rohkelt pöörati tähelepanu enesekehtestamise tehnikatele, piiride seadmisele ning  jäikade rollisuhetega mittetoimivate  ja toimivate paarisuhete analüüsimisele.

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Märts- juuni 2012 projekt “Tagasi tavaellu taastudes psüühikahäirest”
Projekti toel (märts- juuni 2012)  viidi läbi tugirühm psüühilistest häiretest taastujatele. Rühmatöös rakendatakse DUO projekti metoodikat, mis töötati välja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu projekti   -„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide  abil – DUO projekt (2009-2011)“ raames.

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Oktoober – detsember 2011  pilootprojekt „ANNA“ tugirühma läbiviimine”
Viidi läbi süü-, häbi- ja vihatundeid ning andeksandmist käsitleva programmi kriisitööd käsitleva tugirühma näol,  mille oleme nimetanud lühidalt ANNA-rühmaks (tähisab andestamist, andeks andmist). Tegemist oli hingehoidlik- psühhoharidusliku  rühmatööga hingehädas täiskasvanud inimestele Tartu piirkonnas. 

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu