2014

August 2014-veebruar 2015: Tagasi tööle, taastudes psüühikahäirestTaastumiskursus “Tagasi tööle, taastudes psüühikahäirest” eesmärgiks oli toetada psüühilise erivajadusega inimeste tööturule naasmist.
Kursus koosneb neljast etapist:
I etapp Taastumisprogramm, mille jooksul õpitakse ennast jälgima ja analüüsima, saadakse teadlikuks enda rollist paranemise teel, õpitakse haigussümptomeid kontrolli all hoidma ja taas nägema ennast väärikana teiste hulgas. Rühmatöös rakendame DUO metoodikat.
II etapp Motivatsiooniprogramm, mille raames omandatakse teadmisi isiklikuks arenguks, enda motiveerimiseks. Koolituse käigus õpiti sotsiaalseid oskuseid, stressi maandamist ja majandamist, seda mis on oluline igapäevaseks toimetulekuks nii tööl kui ka ühiskonnas.
III -IV etapp Tööturu koolitus ja karjääripäev
Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

Veebruar 2014-juuni 2014: Pererühm psüühikahäirega inimeste lähedastele
Projekti „Pererühm psüühikahäirega inimeste lähedastele“ toel soovime läbi viia psühhohariduslikut/ toetavat tugirühma peredele, kus vähemalt ühel pere liikmel on välja kujunenud raske või pikaajaline psüühiline häire (puue).
Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu