2013

September 2013-jaanuar 2014: Taastumine kui pereloo osa
Viidi läbi kogemuslik/psühhohariduslik tugirühm peredele, kus ühel vanemal on mingi psüühiline haigus. Antud töös peredega kasutati kogemuslikku narratiivset (kogemuslood) pere toetamiseks, taastumisprotsessile kaasaaitamisele suunatud peretööd (sh pereteraapiline lähenemine).
Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

Jaanuar-mai 2013: Tagasi ühiskonda õppides elama HIV positiivsena ja tundma ennast täisväärtusliku ühiskonna liikmena
Viisime läbi tugirühma HIV positiivsetele inimestele, kellel kaasneb ka diagnoosist tingitud tõrjutusega kaasnev depressioon ja ärevushäired, mis takistavad tavaelus suhete loomist, tööl käimist ja muul moel ühiskonna aktiivse liikmena tegutsemist. Programm on suunatud Eestis elavatele täisealistele HIV positiivsetele inimestele, kellel on kas depressioon või/ja ärevushäired. Eesmärk on aidata need inimesed tõhusamalt ja häbivabalt taastuda.
Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu