Mis toimub pere- ja paariteraapias?

Foto: internet
  • Pere- ja paariteraapia

– abikaasade ja/või partnerite konfliktsete suhete ja stressiga toimetulekuks
– peres toimunud muutustega toimetulekuks
– pere- ja abieluprobleemidega toimetulekuks
– abielulahutusega seotud raskuste ja stressiga toimetulekuks
– päritolupere suhetega tegelemiseks.

Nõustamise efektiivsus on suurem, kui seanssidest võtavad osa kõik probleemiga seotud inimesed. Seega  suhteprobleemide puhul on oodatud seansile kõik osapooled (sh pereliikmed).

Paariteraapia saab aidata leida paremaid võimalusi paarisuhte probleemide täpsustamiseks, lahendamiseks ning üksteise paremaks mõistmiseks. Inimesed otsivad seoses paarisuhtega nõustamist mitmete probleemide tõttu – olgu selleks võimuvõitlus, suhtlemisprobleemid, truudusetus vms. Samuti võib paaritöö pakkuda toetust nendele paaridele, kes on otsustanud lahku minna. Paaride nõustamisel hoitakse fookuses küll paarisuhet, kuid mõlemad partnerid peaksid keskenduma ka eneseteadlikkuse tõstmisele ning enesearengule. Lähtudes pereteraapia vaatepunktist, siis kindlasti käsitletakse ka paaritöös partnerite päritoluperede teemasid. Kuigi uuringud näitavad, et keskmiselt ollakse enne abi otsimist kuus aastat õnnetus suhtes, on soovitatav abi otsida võimalikult ruttu probleemide tekkides (või miks mitte ennetamiseks). Seoses paarisuhte muredega on oodatud vastuvõtule inimesed nii üksi kui ka paarina.

Pereteraapia on professionaalne meetod uurida, mõista ja aidata peret tema raskustes. Perel aidatakse leida ressursse ja konstruktiivseid võimalusi raskustest väljatulekuks ja muutuste tegemiseks.
Teraapia toimub terapeudi ja pere suhtlemisel nii, et terapeut kohtub samal ajal rohkem kui ühe pereliikmega.

Pereteraapias otsitakse uusi võimalusi lähisuhete paremaks toimimiseks. See annab ka lapsevanematele võimaluse mõista oma päritoluperedest kaasa saadud mudelite mõju ja loob uusi suhtes olemise võimalusi. Pereteraapia annab võimaluse iga pereliikme kogemuse kuulamiseks.

Pereteraapiat soovitataks kasvatuslike, laste kasvu ja arengu ning pere kriisiga seotud olukordades. Pereteraapia on abiks kui pere omavahelises suhtlemises esineb probleeme või kui mõne pereliikme olukord koormab tervet peret.