Mis on perenõustamine sõltuvusprobleemidega inimestele?

Perenõustamises rakendatakse erinevaid sekkumisvahendeid pereteraapiast ning sotsiaalsete oskuste arendamist.

Süsteemses pereteooria järgi on ainete kuritarvitamine (sh alkoholism)  mitte ühe pereliikme probleem, vaid väljakujunenud sümptom, milles mängivad rolli kõik pere liikmed. Ülemäärane ainete kuritarvitamine kui sümptom tuleb esile siis, kui pere ärevus on kõrge. Tarbimise sümptomi ilmnemine õhutab omakorda suuremat ärevust nendes, kes sõltuvad sellest, kes joob. Mida kõrgem on seega pere ärevus, seda ärevamalt reageeritakse igapäeva asjadele-juhtumistele peres. Pere ärev reageerimine ainete kuritarvitamisele võib kaasa tuua pere toimimise olulise kahjustumise ja muutuda krooniliseks mudeliks peres.

Seega, et kogu pere elurütm saab probleemidest häiritud ja tasakaal lüüakse kõikuma, siis on just perenõustamine  (st tervenemine koos perega) probleemile lähenemisel igati asjakohane.

Et muutused saaksid toimuda, leida ressursse  ja inimene vastavalt tegutseda, on vaja esmalt mõista, mis on probleem ja millest see tuleneb (kas see on probleemiks).  Kognitiivse lähenemise ja sotsiaalsete oskuste arendamise rolliks on teadlik tegutsemine muutuste elluviimisel  ja käitumismustrite murdmisel. Käsitletakse ka kaassõltuvuse teemat, tööd emotsioonidega jne.