Mis toimub nõustamisel?

Nõustamise käigus toimub vestlus, milles saate oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused. Vestlusel saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Klient võib nõustamisele tulla üksi, koos teise pereliikmega või terve perega.

Pere- ja paariteraapia ei otsita süüdlasi, vaid püütakse uurida probleemi ajalugu ja tähendust, leida täiendavaid ressursse suhetes, uusi  ja alternatiivseid suhtlemisviise pere-/paariliikmete vahel, suhet toimimast segavaid asjaolusid jms. Kriiside puhul on alati küsimus selles, kui palju ollakse nõus panustama, kui palju on kummalgi poolel jaksu taastada lähedust. Tihti ei julge või ei oska pere (paari) liikmed teistele oma vajadustest, tunnetest ja mõtetest teada anda sel moel, et nendega arvestaks ka teised.  Mida enam on kõigi vajadused peres rahuldatud, seda paremini toimivad peresuhted.

Koos perenõustajaga keskendutakse perekonnaga/paariga seotud probleemidele ning nendele lahenduste otsimisele. Töötatakse välja plaan, kuidas vaevama hakanud muredest jagu saada ning väljapääsu leida. Paari- ja perenõustamisele on oodatud kõik, kes on seotud tekkinud olukorra/suhtekriisiga. Suhteprobleemidega on efektiivsem tegeleda, kui seansile on  kaasatud kõik osapooled.

Perenõustamist pakuvad kogemustega psühholoog-nõustajad, kes on lõpetanud perekonnapsühhoteraapia  jätkukoolituse.

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne ja privaatne protsess, kus usalduslikus ning hinnanguvabas õhkkonnas julgustatakse klienti end vabalt väljendama, võimaldades tal läbi vestluse näha oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest.

Hingehoidlik nõustamine on lähedane kliinilise psühholoogi tööle, kuid hõlmab ja keskendub sellele lisaks ka inimese eksistentsiaalsetele ja vaimsetele vajadustele – pakkudes talle vaimset kodu. Hingehoid antud kontekstis ei ole misjoni- ega kuulutustöö, vaid kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt, aidates tal  leida üles oma sisemised, kasutamata ressursid ning rakendada nad enda kasuks tööle – et „miks“  küsimusest saaks „kuidas“ küsimus: kuidas ma edasi lähen, ning aidata tal ka vastus leida.