Alustab multipererühm

01.09.2015 alustab tööd pererühm psüühikahäirega inimestele.
Sündmuste lehele
Pererühma programm on koostatud eesmärgiga parandada haigestunute teadmisi nende haiguse tekkest ja nende lähedaste  teadmisi nende pereliikme raskest psüühilisest haigusest, õpetada hoolduskoormusega perele probleemlahendusoskuseid. 

Kursus sobib peredele, kelle üks liige on haigestunud ja kes tunnevad vajadust saada abi ja toetust toimetulemiseks tekkinud situatsioonis koos perega, üksteist toetades. Ametlikku diagnoosi ei eeldata.

Grupp kohtub  kokku 12  korda:
1) Sissejuhatav sessioon, tutvumine – haiguse müüdid ja tegelikkus
2) Haiguste põhjused, kulg ja prognoos
3) Krooniline haigus ja perekond (suhtlemine peres)
4) Taastumise faasid;  mis on probleemlahendusoskus
5-10) probleemlahendusoskust toetavad, kinnistavad sessioonid
11) Sotsiaalsed suhted, pereliikmete eneseabi.
12) Lõpetamised ja uued algused

Grupitöö läbiviimise koht: Vanemuise 65 (MTÜ Hingekeel ruumides II korrus), Tartu.
 Koolitus on osalejatele tasuta.
Registreerimine rühma telefonil: 53 412 485 (projektijuht Inge Vallandi), 56 888 660 (üldtelefon) või e-mail: hingekeel@gmail.com

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.